Share:

Župica ili Prekajsko jezero

Površina: 2 km2 (200 ha)

Nadmorska visina: 579 m

Lokacija: » Mapa

Opština: Drvar

U drugoj polovici 20. Stoljeća, za potrebe proizvodnje celuloze i papira u Drvaru, izgrađena je brana na rijeci Unac. Izgradnjom brane, visoke 24,75 m i širine 692 m, od rijeke nastaje Prekajsko jezero ili jezero Župica.

Nalazi se u mjestu Prekaja kod sela Župica, do koga vodi dosta dobar put 17 km udaljenom od Drvara.

Njegova industrijska potreba prestaje sa gašenjem proizvodnje celuloze, te danas služi u rekreativne svrhe, bez izgrađene infrastrukture.

Najzastupljenije vrste riba su šaran i klen.

Slike/Izvor: bistrobih.ba

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

Booking.com