Share:

Godina Izgradnje: 1894. godina.

Opština: Stari Grad.

Lokacija: » Mapa

Vijećnica

Zdanje vijećnice, u najvećoj mjeri, je rezultat rada Aleksandra Witteka, koji je projektovao ovu građevinu za vrijeme Austro-Ugarske okupacije, a izgrađenda je 1894. godine. Tokom godina Vijećnica je postala jedan od simbola grada. Vijećnica je služila kao nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, a tokom posljednjeg rata 1992. godine, Vijećnica je zapaljena i izgorjelo je oko 90% resursa biblioteka, i time je načinjena neprocjenjiva šteta. Nakon 1996. započeta je rekonstrukcija Vijećnice a ona je zvanično otvorena 2014. godine.

REZERVIŠITE SMJEŠTAJ

Booking.com